Tiyoüre Dioksit

Tiyoüre dioksit suda çözünen ve indirgeyici bir hareket sergileyerek; formamidin sülfinik asitten sülfoksilik asit üretmek üzere dereceli bir şekilde dekompoze

Continue Reading