İzo Butil Asetat

Formül:  C6H12O2 Kimyasal adı : İzo Butil Asetat Molar kütle:  116.16 g/mol Erime noktası: – Yoğunluğu: 0.875 g/cm3 Görünümü : renksiz sıvı CAS No: 110-19-0 İZO BÜTİL ASETAT Çözme özellikleri açısından n-bütil asetatla benzerlik gösteren bir asetat.

Continue Reading