Butil Di Glikol

Formül:  C8H18O3 Kimyasal adı : Butil Di Glikol, BDG Molar kütle:  Erime noktası: Yoğunluğu: 0.9553 kg/L Görünümü : Renksiz sıvı CAS No: 112-34-5 Tanımı ve Kullanım Alanları : Butil di glikol asetat (BDGA, dietilen glikol monobutil eter asetat, butil dietoksol asetat) renksiz, hafif kokulu ve C10H20O4 formüllü bir solventtir. Çok düşük uçuculuk…

Continue Reading