Butil Di Glikol Asetat

Formül:  C10H20O4 Kimyasal adı : Butil Di Glikol Asetat Molar kütle:  Erime noktası: 116 °C Yoğunluğu: 0,9765 kg/l Görünümü : Şeffaf Sıvı CAS No: 124-17-4 Butil di glikol asetat, dietilen glikol monobutil eter asetat yada butil dietoksol asetat diye farklı adlandırılmasının yanı sıra BDGA olarak kısa adlandırması da mevcuttur. Butil diglikol asetat, organik…

Continue Reading