Amonyak

Formül:  NH3 Kimyasal adı : Amonyak Molar kütle:  17.031 g/mol Erime noktası: ‎−77.73 °C  Yoğunluğu: 0,73 kg/m³ Görünümü :  Berrak, renksiz, keskin ve boğucu kokulu CAS No: 7664-41-7 SATIN AL: Tanımı Azot atomu ve hidrojen atomundan oluşan renksiz ve keskin ve hoş olmayan kokuya sahip bir gazbileşiğidir.OH- iyonu içermediği halde zayıf baz özelliği…

Continue Reading