Boncuk Kostik

Sodyum Hidroksit , beyaz renkli nem emici maddedir. Suda hızlıca çözülerek sabun hissi veren kaygan ve yumuşak çözelti oluşturur.

Continue Reading