Metoksi Propanol

Formül:  C4H10O2
Kimyasal adı :Metoksi Propanol
Molar kütle:  90,1 g/mol
Erime noktası:
Yoğunluğu: 920 kg/m³
Görünümü :
CAS No: