Metoksi Propanol Asetat

Formül:  C6H12O3
Kimyasal adı :Metoksi Propanol Asetat, PMA
Molar kütle: 
Erime noktası:
Yoğunluğu: 0,959 kg/l
Görünümü : Renksiz sıvı
CAS No: 108-65-6

Propilen glikol metil eter asetat, PMA şeklinde kısaltılmıştır. Propilen glikol metil eter asetat, akrilik, nitroselüloz ve poliüretan boya reçinesi gibi maddeler için mükemmel çözücülüğe sahiptir. Propilen glikol metil eter asetat, selülozik sistemlerde yüzeyi düzenler. Çözücülüğü iyi olup, solvent uçma hızını dengeler. Kaynama noktası yüksek olduğundan kuruma geciktirici olarak da görev yapar. Poliüretan, selülozik sistemlerde yüzeyi düzenlemektedir. Propilen glikol metil eter asetat, solvent uçma hızını dengeler, kaynama noktası yüksek olduğundan kuruma geciktiricidir.