Kokusuz Tiner D-80

Formül: 
Kimyasal adı : Kokusuz Tiner D-80
Molar kütle: 
Erime noktası:
Yoğunluğu: 0.805 kg/l
Görünümü : Renksiz sıvı
CAS No: 64742-47-8

Kokusuz tiner D-80, alifatik hidrokarbondur. Kokusuz tiner D-80, Mimari dekoratif kaplamalar, otomotiv OEM’leri, endüstriyel bakım kaplamaları, ürün kaplamaları, aerosoller, trafik işaretleme boyaları, deniz kaplamaları ve çeşitli solvent bazlı ve su bazlı kaplamalar için kullanılır.