Kokamid DEA

Formül:  CH3(CH2)nC(=O)N
(CH2CH2OH)2
Kimyasal adı :Kokamid DEA, COCOAMIDE DEA
Molar kütle: 
Erime noktası:
Yoğunluğu:
Görünümü : Viskoz sarı sıvı
CAS No: 68603-42-9

Noniyonik sürfaktanlar, negatif bir yüke sahip anyonik sürfaktanların ve sulu çözeltide pozitif bir yüke sahip katyonik sürfaktanların aksine, sulu çözeltilerde iyonlara ayrışmayan yüzey aktif maddelerdir. Noniyonik sürfaktanlar, iyonik yüzey aktif cisimlerden daha fazla deterjan olarak kullanılırlar, çünkü anyonik yüzey aktif cismi birçok sert suda çözünmez ve katyonik sürfaktanların zayıf temizleyiciler olduğu düşünülür. Deterjan etkinliğine ilaveten noniyonik sürfaktanlar mükemmel çözünürlük, düşük köpük özellikleri ve kimyasal kararlılık gösterirler. Noniyonik sürfaktanların, yüksek yüklemeler ve uzun süreli maruz kalma durumunda bile haÕf olduğu düşünülmektedir. İyonik olmayan sürfaktanların hidroÕlik grubu polimerize bir alken oksittir (tipik olarak 10 ila 100 birim uzunluğundaki suda çözünür polieterdir). Aynı molekül içinde etilen oksit, propilen oksit ve bütilen oksidin polimerizasyonu ile hazırlanırlar. Kimyasal ve Õziksel özellikleri değiştiren karbon atomlarının sayısı ile birlikte, oksit katılma oranına ve sırasına bağlı olarak, noniyonik sürfaktan ıslatma maddesi, deterjan veya emülgatör olarak kullanılır. İyonik olmayan yüzeyaktif maddeler, alkol etoksilatlar, alkilfenol etoksilatlar, fenol etoksilatlar, amid etoksilatlar, gliserid etoksilatlar (soya fasulyesi yağı ve tekerlekli yağ etoksilatları), yağ asidi etoksilatları ve yağlı amin etoksilatları içerir. Ticari açıdan önemli bir başka noniyonik sürfaktan, hidroÕlik grupların şekerler olduğu alkil glikozitleridir (polisakaritler). Tipik olarak ticari hindistan cevizi yağ asidi karbon zincirinin bileşimine sahiptir; C10 (% 5 maksimum) + C12 (% 45-55) + C14 (% 20-25) + C16 (% 10-15) + C18 (doymamış yağ asitleri de dahil olmak üzere maksimum% 10-15). Kokamid, hindistancevizi yağ asitlerinin bir amid karışımıdır. Kokamidler, alkanolaminlerin (mono-, di-, veya trietanolamin) ve hindistancevizi yağ asidinin yoğunlaştırılmasıyla üretilir. Örnekler, kokamid MEA (kokamit monoetanolamin), kokamid DEA (kokamit dietanolamin) ve kokamit TEA (kokamit trietanolamin) ‘dir. Bir molekülde alkollerin, aminlerin ve uzun karbon zincirlerinin Õziksel ve kimyasal özelliklerine sahiptirler. Alkanolamidler, el yıkama sıvıları, şampuanlar, vücut temizleyicileri ve diğer kişisel bakım ürünleri gibi anyonik esaslı sistemlerde mükemmel viskozite arttırıcı ve köpük stabilizasyonu sağlayan noniyonik yüzeyaktif maddelerdir. Yağlayıcı madde, koyulaştırma maddesi ve ıslatma maddesi gibi davranırlar. Çok iyi emülsiyon yapıcı özelliği, farmasötik maddeler, tarımsal preparatlar ve tekstil işleme alanlarında da uygulama imkanı sağlar; Pas önleyici, lateks stabilizasyonu, tekstilde anti-statik fonksiyon, boya tesviyesi, su yalıtımı ve yağda su katkı maddeleri yanı sıra çok iyi emülsiyon yapıcıdır.