İzobütanol

Formül:  C4H10O
Kimyasal adı :İzobütanol
Molar kütle:  74,122 g/mol
Erime noktası: -108°C
Yoğunluğu: 802 kg/m³
Görünümü :
CAS No: 78-83-1

Özellikleri:

  • Birinci alkollerin tüm özelliklerini gösterir.
  • Suda çözünür, alkol ve eterle her oranda karışır.
  • Buharları öksürük yapar.

Kullanım Alanları:

  • Alkol tipi yardımcı bir organik solventtir.
  • Organik sentezlerde, boyada ve boya sökücülerde;
  • Aromatik hidrokarbon solventlerle kombine edilerek; alkid-amino, akrilik amino sistemlerde ve nitroselüloz sistemlerde yardımcı solvent olarak kullanılır.