İzo Butil Asetat

Formül:  C6H12O2
Kimyasal adı :İzo Butil Asetat
Molar kütle:  116.16 g/mol
Erime noktası:
Yoğunluğu: 0.875 g/cm3
Görünümü : renksiz sıvı
CAS No: 110-19-0

İZO BÜTİL ASETAT Çözme özellikleri açısından n-bütil asetatla benzerlik gösteren bir asetat.