Di Amonyum Fosfat

Formül:  (NH4)2HPO4
Kimyasal adı :Di Amonyum Fosfat, Amonyum Fosfat
Molar kütle:  132,06 g/mol
Erime noktası: 155 ° C 
Yoğunluğu: 1,62 g/cm³
Görünümü :
CAS No: 7783-28-0

Diamonyum Fosfat (DAP)

Diamonyum fosfat (DAP), ülkemizde üretilen gübreler içerisinde en fazla besin maddesi olan gübredir. Diamonyum fosfat, azot ve fosforu bir arada bulundurur. Bileşiminde % 18 azot (N) ve % 46 fosfor (P2O5) içerir. İçerisindeki fosforun büyük bölümü suda erir. Örneğin 100 kg’ında 18 kg. N, 46 kg. P205 vardır. İhtiva ettiği fosforun % 90’ndan fazlası suda eriyebilir. Bileşimin azotunda, amonyum formunda bulunmasından dolayı toprağa atıldıktan sonra, uygun şartlar (sıcaklık, nem) oluştuğunda, fosfor ve azot kullanıma hazır olur. Gübre yapısında bulunan fosfor, yağmur sularıyla 5-6 cm derinliğe inebildiği için, gübreleme de bitkinin köklerinin 5-6 cm aşağısına yapılması daha çok verim alınmasını sağlar. DAP gübresinin rengi üretimde kullanılan aside göre değişmekte olup; genellikle siyah, koyu gri veya kirli beyaz olmaktadır. Toprağa atıldıktan sonra gerekli rutubeti bulunca, bitkiler DAP gübresinin terkibindeki fosfor ve azottan hemen faydalanır. Genellikle dönüme 18 kg’dan az verilebilir. Nispi nemin düşük olduğu depolarda senelerce topaklanmadan saklanabilir.

Diamonyum Fosfat Ne İçin Kullanılır?

• Bitkilerin ve sebzelerin ekim öncesi ile ekimle birlikte kullanılır.

• Özellikle tohum çimlendikten sonra kullanılması faydalı olmaz.

• Hububat (buğday, arpa vs.) verimi için çok uygun bir gübredir.

• Bitkilerin ekimi sırasında tohum derinliğine uygulanmalıdır.

• Meyve ağaçlarında ise Şubat-Mart aylarında uygulanmalıdır.

• Dönüme 15 kg verilmelidir.

• Bütün bitkiler için kullanılabilir.

• İlkbaharda ekilecek bitkilerde, ekimden hemen önce ve genellikle toprağın 10-15 cm derinliğine gömülmesi uygundur.

• İç Anadolu da yoğun bir şekilde tercih edilmektedir.

• Fosfor eksikliğinin yoğun hissedildiği topraklarda birçok üründe başarı ile uygulanabilmektedir.

• Dap gübresi serpme atılmamalıdır, çiziye atılarak kullanılmalıdır.

Diamonyum Fosfatın (DAP) Faydaları Nelerdir?

• Bitkilerde kök oluşumunu ve büyümesini sağlar.

• Bitkilerin erken büyümesini sağlar.

• Yetiştirdiğimiz mahsulün kalitesini artırır.

• Bitkilerde dane dökümünü önler.

• Bitkilerde daneler dolgun olur.

• Bitkilerde hastalıklara karşı mukavemet artar.

• Bitkilerin kuraklığa dayanıklılığını artırır.

• Bitkilerde verimi artırır.

Fosforlu Gübrelerin Eksikliğinde Neler Olur:

• Bitkilerde verimlilik düşer.

• Bitkiler bodur kalır, dal ve yapraklar gelişemez.

• Bitkilerde saplar zayıf, kök büyümesi ve hububatta sapa kalkma sınırlı olur.

• Bitkinin yaprağı kirli yeşil veya kırmızımtırak olur.

• Özellikle meyve ağaçlarında, sürgünlerin büyümesi, çiçek ve tomurcuk açması yavaşlar.