Demir Sülfat Monohidrat

Formül: C8H18O3
Kimyasal adı :Butil Di Glikol, BDG
Molar kütle: 
169.92 GR / MOL
Erime noktası:
Yoğunluğu:0.9553 kg/L
Görünümü :Renksiz sıvı
CAS No:112-34-5

Tanımı ve Kullanım Alanları : 

DEMİR SÜLFAT MONOHİDRAT, demir noksanlığı nedeniyle yeterli büyüme ve gelişme gösteremeyen bitkiler için tavsiye edilir. Demir fotosentezin bileşenlerinden biri olup, iyi bir gelişme için mutlaka gerekli iz elementlerden biridir. Bununla birlikte, kurak ve yarı kurak bölgelerde oluşan kireçli topraklarda eksikliğine en çok rastlanan mikro besin maddesidir. Noksanlığın hafif olduğu durumlarda en son çıkan genç yapraklar sarımsı yeşil olur. Noksanlık arttıkça yaprak damarları arasındaki renk tamamen sarıya döner.
 
Fotosentez alanının giderek kaybedilmesi bitkide kuru madde birikimini durdurur ve verim düşer. Demir gübrelemesinden başarılı sonuç almak her zaman mümkün olmayabilir. Bunun nedeni, verilen demirin bitki tarafından alınabilir formda olmaması ya da alınsa dahi bitki bünyesinde aktif olarak kullanılamamasıdır.