Trisodyum Sitrat

Trisodyum sitrat, Na3C6H5O7 kimyasal formüle sahiptir. Sodyum sitrat, sitrik asitin üç sodyum tuzundan herhangi birine atıf yapabilmesine rağmen

Continue Reading

Tiyoüre Dioksit

Tiyoüre dioksit suda çözünen ve indirgeyici bir hareket sergileyerek; formamidin sülfinik asitten sülfoksilik asit üretmek üzere dereceli bir şekilde dekompoze

Continue Reading

Sodyum Tiyosülfat

Sodyum Tiyosülfat; En çok bilinen en fazla kulak aşinalığı yaşadığımız özelliğini hemen söyleyeyim. Siyanür zehirlenmeleri önleyen bir kimyasal üründür. Beyaz kristal şeklinde bir görünüme sahiptir.

Continue Reading

Sodyum Sülfür

Sodyum Sülfür, kimyasal formülü Na2S’dir. Nem tutucu özelliğine sahiptir. Sodyum sülfür su içinde çok kolay çözülen sarı renkte olan oldukça pis kokan ve güçlü indirgen bir kimyasal maddedir.

Continue Reading

Sodyum Sülfat

Sodyum sülfat, nötr olan bir tuzdur çoğunlukla acı ve tuzlu suyu olan göllerde katı şeklinde mevcut olan maden yataklarında ve kimyasal yan ürün halinde elde edilebilmektedir.

Continue Reading

Sodyum Silikat

Sodyum silikat, Na2(SiO2)nO formülüne sahip bir kimyasal bileşendir. Sodyum silikat su camı olarak bilinen maddedir. Genel biçimi renksiz haldedir.

Continue Reading

Sodyum Perkarbonat

Perkarbonat sudan daha yoğun olan kristalimsi bir katıdır. Diğer önemli ismi ise peroksihidrat’tır. Ev deterjanlarında perborat ağartıcılara alternatif olarak üretilmiştir.

Continue Reading

Sodyum Meta Bi Sülfit

Formül:  Na2S2O5, Na-O-(S=O)-O-(S=O)-O-Na Kimyasal adı : Sodium pyrosulfite, Sodium disulfite Molar kütle:  190.107 g/mol Erime noktası: 170 °C Yoğunluğu: 1.48 g/cm3 Görünümü : Beyaz toz CAS No: 7681-57-4 Görünümü :  Kimyasal Adı : Sodium pyrosulfite, Sodium disulfite Kimyasal Formülü : Na2S2O5, Na-O-(S=O)-O-(S=O)-O-Na Ambalaj Şekli : 25 kg ve 1000 kg torbalarda Kullanım Alanları : Sodyum metabisülfit, inorganik bir tuz maddesidir. Disodyum…

Continue Reading