Butil Glikol Asetat

Formül:  C8H16O3
Kimyasal adı :Butil Glikol Asetat
Molar kütle: 
Erime noktası:
Yoğunluğu: 0,935 – 0,942 kg/l
Görünümü : Renksiz sıvı
CAS No:  112-07-2

Butil Glikol Asetat, 2-butoksietil asetat olarak da bilinir ve etilen glikol bütil eter asetat ve 2-bütoksietanol asetat olarakta adlandırılmaktadır.Suda az miktarda çözünür ancal alkoller, ketonlar, aldehitler, eterler, glikoller ve glikol eterler gibi birçok ortak organik çözücü ile karışabilir.
Butil glikol asetatın, bu çözücü ve düşük dalgalanma özelliğiyle birlikte, birçok sanayi dalında kullanım göstermektedir. Butil Glikol Asetat, baskı endüstrisinde fleksografik, gravür ve ekran baskı mürekkeplerinin bir bileşeni olan uygulamalara da sahiptir. Bunun nedeni, bu özel baskı mürekkeplerinde kullanımı ideal kılan butil glikol asetatın buharlaşma hızının yavaş olmasıdır.