Butil Di Glikol

Formül: C8H18O3
Kimyasal adı :Butil Di Glikol, BDG
Molar kütle: 
Erime noktası:
Yoğunluğu: 0.9553 kg/L
Görünümü :Renksiz sıvı
CAS No:112-34-5

Tanımı ve Kullanım Alanları :

Butil di glikol asetat (BDGA, dietilen glikol monobutil eter asetat, butil dietoksol asetat) renksiz, hafif kokulu ve C10H20O4 formüllü bir solventtir.

Çok düşük uçuculuk özelliğiyle butil diglikol, fırınlama bitişleri için (Üre, melamin, fenol, epoxi reçinelerinden türetilen bileşik formülasyonlar) yaygın olarak bir akış destekleyici olarak kabul edilmiştir. % 1-3 kadar düşük oranları, ölçülemede memnun edici bir iyileştirme için kafi gelir. Fakat boru (halka) kaplama vernikleri için daha yüksek oranları gereklidir. Butil diglikol, selüloz nitrat fırınlama(stoving)verniklerinde aynı amaç için kullanılabilir.

Ayrıca, su bazlı fırınlama bitişleri için  formülasyonlara butil diglikol’ün dahil edilmesi uygulamayı kolaylaştırır, su toplama eğilimini azaltır. Butil diglikol emülsiyon boyalarında bir birleştirici olarak rol oynar ve yüksek parlaklıklı boyaların fırçalanabilirliğini (fırça kabiliyetini) ve akışını iyileştirir.

Suda az çözünür ve organik solventler ile karıştırılabilir.

Kullanım Alanları

-Boyalarda kurumayı geciktirmek amacıyla kullanılır.

-Yapı kimyasalları sektöründe kullanılmaktadır.

-Temizlik sıvıları, tabaka ve mürekkep sektörlerinde kullanılmaktadır.