Butil Di Glikol Asetat

Formül:  C10H20O4
Kimyasal adı :Butil Di Glikol Asetat
Molar kütle: 
Erime noktası: 116 °C
Yoğunluğu: 0,9765 kg/l
Görünümü : Şeffaf Sıvı
CAS No: 124-17-4

Butil di glikol asetat, dietilen glikol monobutil eter asetat yada butil dietoksol asetat diye farklı adlandırılmasının yanı sıra BDGA olarak kısa adlandırması da mevcuttur. Butil diglikol asetat, organik solventlerle karışım oluşturur ve suda az çözünür özelliktedir. Butil di glikol asetat, boya sektöründe kurumanın geciktirilmesi için kullanılır. Butil diglikol asetat, mürekkep sektöründe kullanıldığı gibi yapı kimyasalları sektöründe de kullanımı mevcuttur.